За 11 години община Хайредин се превърна във феодално владение на хора на ДПС

За феодала законите не важат и това непрекъснато се демонстрира!

Как се постига това в държава член на ЕС?!  Отговорът е – със сериозна подкрепа на прокуратурата и изпълнителната власт.

Фактите са толкова много, че може да се опишат с обем на роман. Ще се опитам възможно най-накратко да представя най-фрапиращите:

  1. Три катастрофи направени от кмета на общ. Хайредин и от нито една няма последствие.

Едната е с пешеходец във Враца, за която само знам че се е случила.

Друга на 30.12.2016 завършва със смърт . Ето тук https://offnews.bg/112/kmetat-na-s-hajredin-ubi-zhena-na-patia-643345.html

Другата на 29.10.2018(по малко от две години след предишната) блъска каруца. Причинените вреди на каруцаря са: счупване на четири леви ребра по една линия и телата на 1 ви кръстцов и 5 – и поясен прешлен, счупване на кости на тазовия пръстен на таза вляво – лява ставна ямка на таза, долно рамо на лява срамна кост вляво.

Информация за катастрофата тук  https://kozloduy-bg.info/84526/tojota-blasna-karutsa-mezhdu-butan-i-glozhene/

И никакви съдебни последствия за трите катастрофи!!! И нито веднъж не му е взимано даже свидетелството за управление на МПС!

  1. През 2007г.(8 години след завършване на земеразделянето в с. Хайредин), бащата на кмета на община Хайредин се сеща, че баща му му е прехвърлил 292дка земя и иска да му бъде върната. След отказ на общинска служба земеделие Козлодуй, и обжалване в съда, земята е върната. Представения нотариален акт е неистински. Но в отказите за досъдебно производство прокурорите отказват да проверят дали акта представен от бащата на кмета е неистински. Но при друг случай, свързан с този, пак в община Хайредин прокурорът проверява и установява, че е неистински. Само че във втория случай, сигнала е подаден от майката на журналистката Ани Цолова и не касае семейството на кмета на община Хайредин. Това потвърждава , че прокуратурата има специално отношение към кмета на Хайредин. Повече тук http://zemedelci.com/?p=88

3.На многобройните ми сигнали по горните и МНОГО други казуси, прокурорите ми отговаряха с откази от образуване на досъдебно производство. Тези откази ми приличаха на защитна реч на човека, посочен в сигналите. Прокурорът вместо да обвинява, защитава.

Току що намерих определение на съдия по дело против отказа от досъдебно производство за катастрофата с каруцата.  Определението е от сайта на Висшия съдебен съвет, в който се публикуват решенията по дела в съдебната система. Тук https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=olQ0%2FOB%2FyzU%3D

Ето и част от определението на съдията – „Налице са извършени нарушения по ЗДвП, които никъде не са били обект на правен анализ в постановлението на прокурора, които очевидно се намират в пряка и непосредствена причинна връзка с настъпилото произшествие. Това от една страна обуславя неправомерността и необосноваността на прокурорския акт, а от друга прави същия и немотивиран, тъй като е бил подложен на анализ единствено и само неправомерното действие на пострадалия, но не и на водача на автомобила.“

Фактически в своето определение съдията казва, че прокурорът не е поставил на анализ неправомерното действие на кмета на Хайредин, а само на пострадалия (за да откаже досъдебното производство) , което означава, че вместо да обвинява човека, който е осакатил пострадалия, той обвинява пострадалия.

Точно заради това оневиняване(защита) на кмета на общ. Хайредин, в многобройните откази за образуване на досъдебно производство, от няколко години спрях да подавам сигнали, за да дойде време с повече надежда за справедливост.

След като беше сформирано предното редовно правителство и заработи последния парламент, и заявките за реформа в прокуратурата, реших , че времето е дошло и пак подадох сигнали. В края на краищата сигналите отиват в прокуратурата. Докато не падна правителството нямаше отговори. В началото на септември(сега 2022г.) най-после получих отказ за образуване на досъдебно производство и пак с пародийни обяснения в защита на кмета. За да не стане много дълго ще ви представя едно такова обяснение на прокурора.

Подадох сигнал за това че: на 31.03.2016 г. е подадено инвестиционно намерение от брата на кмета да построи  кантар  с искане за закупуване на имот от 1,890дка. По една случайност имота е до имот, в който е бензиностанцията, собственост на двамата братя.В инвестиционното намерение са предвидени не по-малко от 40 000лв. 5 работни места при реализирането на проекта и 3 при експлоатацията.Срок за изграждане на обекта 36 месеца след подписване на договора. Ценовото предложение за закупуване на имота е 1100 (хиляда и сто) лв. На 14.10.2016 е издадена заповед за публично оповестен конкурс за продажбата на 1.890дка ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНТАР  за измерване на селскостопанска продукция.

Всичко това прокурора го е отбелязал в отказа за образуване на досъдебно производство(без 40 000 лева и работните места).Отбелязал е и че два пъти е удължаван срока за подаване на заявления ПОРАДИ ЛИПСА НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ. На 24.01.2017г е констатирано , че в обявения срок е постъпила оферта само от брата на кмета и той е „класиран на първо място в конкурса“ и да заплати 1100лв.. Прокурорът е пропуснал да отбележи, че конкурса е направен така , че никой друг да не участва. Само икономически неграмотен би участвал в конкурс, в който се иска да се построи кантар в населено място, в което има 4 (четири ) такива кантара.

Прокурорът е забелязал, , че договора е сключен на (запомнете датата) 31.01.2017

Ето какво още пише в отказа за образуване на досъдебно производство по случая, допълнено с мои разяснения:

Коментарът ми е: Договорът е сключен на 31.01.2017г. ПЛЮС 36 месеца предвидени за изграждането на обекта показва, че обекта трябва да е завършен на 31.01.2020г. Пандемичната обстановка е обявена за първи път на 13.03.2020г. Т.Е. МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА ПО КЪСНО. Така че пандемичната обстановка няма как да е причина за забавянето. Ако прокурора обвиняваше,  А НЕ ЗАЩИТАВАШЕ кмета, щеше да отбележи този факт в анализа си в отказа за образуване на досъдебно производство.

По нататък прокурорът казва какво е казал и предоставил кмета на Община Хайредин

Ако господин прокурора от Врачанската окръжна прокуратура  не пишеше защитна реч на кмета, щеше да провери, че до ден днешен Начина  на трайно ползване на въпросният имот № 258047 е с начин на трайно ползване(НТП) „Гори в земеделски земи“ и следователно няма как да се изготвя проектна документация за строеж. В имоти с такова НТП не може да се строи и трябва да се промени НТПто, което не е направено до сега, когато почти изтичат и вторите 36 месеца. Не само ,че не е поменено НТПто ,  НО НЕ Е И ПОДАВАНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА.

И за неспециалист е очевидно, че е направена шашма за присвояване на безценица на общински имот. Кметът е трябвало да поиска имота да да бъде върнат на общината, вместо да остане собственост на брът му. Прокурорът, вместо да обвини кмета на Община Хайредин по чл.282 от НПК му пише защитна реч , срещу моя сигнал, в отказа си за образуване на досъдебно производство.

Отговорите на прокурора по другите ми сигнали, в отказа за образуване на досъдебно производство са също толкова абсурдни.

Очевидно е, че такава прокурорска защита на кмета на Хайредин  осъществява първото условие за феодалното владение: За феодала законите не важат и това непрекъснато се демонстрира.

Прокурорската защита допринася и за другите условия необходими за съществуването на феодално владение

-Всички се страхуват от феодала!

-Всички във владението се подчиняват безпрекословно на феодала!

-Всички зависят от феодала!

За тези 11 години, в които община Хайредин се превърна във Феодално владение, активна роля играха и органите на изпълнителната власт:  РИОСВ.,Строителен надзор,полиция , инспекцията по труда. По повечето мои сигнали, първо предупреждаваха и след това идваха на проверка. Най-пресният пример е от началото на септември. Подадох сигнал до инспекцията по труда, че полицаи са хванали трактористи във фирма близка до кмета без трудови договори. По – точно с трудови договори и заплата в общината, но работят във фирма близка до кмета. Няколко дни след това научих, че на работещите във фирма близка до кмета им е наредено 2-3 дни да не ходят на работа, защото ще идват на проверка от инспекцията по труда.  Ясно е, че с такова отношение на инспекцията по труда е възможно да работят хора без трудови договори и нарушителите да не бъдат заловени.

Само се чудя , коя е причината за тази закрила, това че кмета на община Хайредин е женен за съдийка или това, че е човек на ДПС!

Каквото и да обещават партиите на настоящите избори, ако не се промени съдебната система, обещанията няма да се изпълнят, и феодализма в Европейска България ще си остане!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *