Един български учител моли членовете на ВСС да прочетат и тези факти, преди да вземете окончателно решение за избор на главен прокурор.

До ВСС

Уважаеми членове на ВСС участващи в избора на нов главен прокурор,

Причината да не задам чрез неправителствени организации , като въпрос  към господин кандидата Ив. Гешев е , че не бях разбрал , че Г-н Гешев е бил административен ръководител на специализираната прокуратура. Та за какво става на въпрос. През м.юни 2015г подадох сигнал до специализираната прокуратура и ДАНС. Сигнала може да го видите ТУК.  В сигнала съм посочил три основни престъпления извършени от Кмета на община Хайредин и неговото семейство.

  1. За съставяне на документ с невярно съдържание с който документ се изисква окончателно разплащане по проект финансиран по европейски програми. Става на въпрос проект BG161PO001/4.1-04/2010/065-02 Предпазна подпорна стена за укрепване на левия бряг на река Огоста в границите на село Хайредин .

– От отговора на МРР(Изх.№02-02-69/15.05.2014г.) на писмо на народните представители от 6-ти МИР , Тотю Младенов и Петя Аврамова заведено под вх.№ 02-02-69/16.04.2014г. ОТНОСНО „Реалното изпълнение на проектBG161PO001/4.1-04/2010/065-02., се разбира следното:

 

-На 13.02.2014г. Бенифициентът  прави заключителна пресконференция,  на която ОБЯВЯВА, ЧЕ ПРОЕКТА Е ЗЪВЪРШЕН  и на 14.02.2014г. бенифициентът  е депозирал искане за окончателно разплащане на стойност 254 425.45лв. – С КОЕТО ПОТВЪРЖДАВА ЗА ЗАВЪРШЕНИ СМР.

– На 11.03.2013г. е осъществена проверка на място, на която са установени НЕДОВЪРШЕНИ СМР , възлизащи на около 10% от общата стойност  на договора.

НО НА САТЕЛИТНАТА СНИМКАТА НА GOOGLE EARTH, която по една случайност е правена на 18.03.2014г (вижда се от информацията на Google) САМО 7 ДНИ СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО ЗА ПРОВЕРКА НА МЯСТО се вижда, че са изградени само около 37 метра (от 472 м по договор или  САМО 8%) от предпазната стена . Като временния канал и временните преградни стени на р.Огоста са си там  И НЕ СА ПРЕМАХНАТИ,  КАКТО Е ПО ДОГОВОРА ЗА СМР.

ТАКА, без да е завършен и 10% от стената се прави заключителна пресконференция на и се изисква окончателно разплащане . НАЛИЦЕ Е БЕЗСПОРНО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ КМЕТЪТ Е СЪДЕЙСТВАЛ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ.

Две снимки доказващи това което казвам за стената :
Снимката от сателита на Гугъл от 18.03.2014г. Т.е.33 дена след завършването на стената около  37м или 8% от цялата.Вертикалната червена линийка.


Снимка от 4.03.2014г.  – 20 дни след “ завършването на проекта. Вижда се че са изградени не повече от 20 метра стена. Т.е около 5%

Но, въпреки че по медиите много пъти господин Гешев е съобщавал за повдигнати обвинения срещу кметове ( например кмета на Радомир за документ за 40 хиляди лева), в случая с   кмета на Хайредин КОЙТО Е ОТ ДПС няма даже образувано досъдебно производство.

  1. По договор    № 06/223/00186 от 31.03.2011г. по мярка 223 за Проект „Залесяване на неземеделски земи“, мярка 223 – „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – При изпълнението е изсечена огромно количество гора. От Решението на МОСВ за проекта по залесяването е видно ,че не се предвижда изсичане на гората ! Сателитни снимки от преди и след проекта показват , че там където уж е залесена гора преди това е изсечена дъбова гора над 52 дка. 

Въпросът е защо не е образувано досъдебно производство. Дали причината е , че кмета е от ДПС?!

  1. Присвояване на общинска земя в размер на 292.200 дка от семейството на кмета чрез представяне на фалшив нотариален акт. В процеса на разследване от ДАНС е установено , че сигналът ми е основателен и нотариалния акт наистина е фалшив.

 И по този въпрос не е образувано досъдебно производство. Дали защото кмета е от ДПС?!

Служителят от ДАНС при приключване на разследването ми каза , че по тези въпроси Специализираната прокуратура е отказала образуването на досъдебно производство  И ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧА ОТКАЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО от специализираната прокуратура. ДО ДЕН ДНЕШЕН НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ ОТКАЗА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО. Дали причината е, че кмета е от ДПС?!

      След проверка установих , че господин Гешев е бил ръководител на специализираната прокуратура, когато е приключило разследването и когато е трябвало да получа Отказа за образуване на досъдебно производство.

    Може би, ако бях получил Отказа щях да знам причините за него и нямаше да напиша това.

     Ако не съм прав, да искам от Вас да прочетете  моите притеснения уважаеми членове на ВСС, Ви се извинявам, както и на господин кандидата Гешев. Искам да ви уверя , че преди да напиша това не съм подкрепял протестите срещу избора на господин Гешев за главен прокурор.

 НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ АКО ГОСПОДИН ГЕШЕВ БЪДЕ ИЗБРАН ЗА ГЛАВЕН ПРОКУРОР ДА РАБОТИ ЗА ВЪЗТЪРЖЕСТВУВАНЕ НА ИСТИНАТА В РОДИНАТА НИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ГОРНИТЕ СИГНАЛИ!

!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *