Г-н Цацаров, във врачанско прокурори лъжат и адвокатстват на престъпления.

Отворено Писмо до главния прокурор  г-н Цацаров.

Само на 15 км от известното Галиче, се намира с. Хайредин, център на едноименната община.  Обществена тайна са престъпления, свързани с изграждането на подпорна стена, добиването на петрол от изоставена сонда и изсичането на дъбова гора при проект за залесяване. Нямам властта да заловя на място хората, добиващи петрола. Но за проекта за предпазната стена и изсичането на гората събрах доказателства,  които представих в сигнала си до прокуратурата. Тъй като това писмо е публично и за да не се разводни обвинението ми в лъжа и адвокатстване на престъпления от страна на прокурори, ще използвам факти, които са най-лесни за възприемане.

И така, един от фактите в сигнала е, че е имало изсичане, без надлежно разрешително, на дъбова гора в големи количества,  при проект за залесяване. Отказвайки да образуват досъдебно производство, прокурор Рашева от РП Козлодуй и Красимир Невенов, прокурор при ОП гр. Враца, фактически казват , че не е имало изсичане на гора. Е, сега ще ви покажа, че  е имало изсичане на гора и че фактически въпросните прокурори  ЛЪЖАТ и така  адвокатстват на престъпление, в отказа си да образуват досъдебно производство.

Сателитни снимки на имот 352006, преди изпълнение на проекта по залесяването и след това.

352006

И имот 353005 , преди изпълнение на проекта по залесяването и след това.

353005

Снимка на претоварването на изсечената гора…

tovarene

Разполагам с още сведения по случая…

Господин прокурор, имам основание да се съмнявам, че въпросните прокурори правят опит да прикрият престъпления на отговорните лица под политическо влияние на една партия. Нямам преки доказателства и затова е само предположение. Целта ми с това писмо е да покажа на гражданското общество, че ако всички сме настоятелни и разобличаваме  грешките на прокуратурата ще допринесем за една по- добра съдебна система.

Надявам се да ме подкрепите в усилията си да покажа на жителите на община Хайредин  и на моите ученици, че прокуратурата, дори във врачанско може да работи и най- важното да има справедливост.

Настоящето писмо ще изпратя на български и чуждестранни медии, за да им покажем ,че ако обикновените хора съдействат на съдебната система (вместо да я обвиняват), ще можем да имаме едно по-справедливо правораздаване.

Съзнавам и заявявам, че за написаното нося лична отговорност.

Борис Тодоров, учител в СОУ Хайредин.

1.02.2016г.